“Έκπληξη είναι σύντομη ψυχική κατάσταση-αντίδραση ως αποτέλεσμα ενός απροσδόκητου γεγονότος” Μόνο έκπληξη δεν προκαλεί η ανάδειξη των κ.κ. Ηλία Κανάκη και Παναγιώτη Μιχαήλ…